Tillgänglig lärmiljö för vuxna med psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

Den här delen av studiepaketet utgår från skriften "Tillgänglig lärmiljö för vuxna med psykisk ohälsa" (2023). 

Arbetet ska genomföras i två steg

I steg 1 ska alla göra uppgifter på egen hand. Du ska läsa skriften och reflektera kring den, se den eller de filmer som ingår i momentet och sedan göra en kort skrivuppgift. Detta beräknas ta cirka tre timmar.

I steg 2 ska ni träffas för att byta erfarenheter och diskutera i grupp. Ni ska inleda med att titta på en film som vi har tagit fram särskilt för det här syftet. Filmen kompletterar skriften och visar exempel hur man inom vuxenutbildning kan arbeta för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Träffen beräknas ta tre timmar. 

Fördjupningsmaterial finns under rubriken "Vill du veta mer?".

Det är kursansvarig som håller i fortbildningen.

Gå vidare till Steg 1 – Enskilda uppgifter.

Publicerat fredag 24 mars 2023