Steg 1: Enskilda uppgifter

I det första steget ska du göra uppgifter på egen hand. Du ska läsa den aktuella skriften och reflektera kring den, se den eller de filmer som ingår i momentet och sedan göra en skrivuppgift. Arbetet beräknas ta omkring tre timmar.

Läs och reflektera

Läs skriften "Tillgänglig lärmiljö för vuxna med adhd" (2023). Gör uppgifterna nedan och ta med dig dina tankar till träffen (steg 2)

  • Läs stycket Konsekvenserna kan minska på sidorna 7-8. Vilka kunskaper behöver lärare och andra medarbetare ha för att kunna ge ett gott bemötande till studerande med adhd? För inspiration se citaten i de blå cirklarna och intervjuerna på sidorna 17-20.
  • Läs om uppmärksamhet och hyperaktivitet på sidorna 7-8 och om stöd för koncentrationen på sidan 13. Vilka förutsättningar för god koncentration erbjuder din verksamhet idag? För inspiration se intervjuerna på sidorna 17-20.
  • Läs på sidan 8 om motivation och på sidan 13 om motivationsstöd. Hur kan du i din verksamhet erbjuda strategier som stöttar motivationen? För inspiration se intervjuerna på sidorna 17-20.
  • Läs om planerings- och minnesstöd och tydliggörande pedagogik på sidan 12. Läs även om stödpersoner på sidan 13. Fundera på hur du kan ge sådant stöd i ditt arbete och hur det kan utformas hos er.

Om du har kommit att tänka på situationer som du själv varit med om så lägg dem på minnet och dela gärna med dig när ni träffas.

Se filmerna

Till dig som inte har adhd
Filmen är skriven av Jessica Hjert Flood på Nestor förlag och producerad av Simon Borka Gunnarsson och Markus Frantz. Filmen är 2.54 minuter.

Jag önskar att du på något sätt hade kunnat dela min verklighet, förstå min värld, på samma sätt som jag tvingas leva i din. Jag önskar att du om så bara för en dag fick lära känna virvelvinden i min kropp och frustrationen som framstår när jag inte kan följa dess rörelse. Jag önskar att du fick känna rastlösheten som spritter i kroppen och som man blir galen av att hålla inne. Jag önskar att du förstod att varje gång du försöker sakta ner mitt tempo eller stoppa mig, så faller jag totalt omkull. Det känns som att ha en tyngd runt min kropp, jag känner mig instäng, kvävd och vill bara slå mig loss.

Jag måste få flyga fritt i min egen fart, annars faller jag helt. Jag skulle vilja få dig att förstå att det inte är av illvilja eller lathet som jag inte klarar av vissa situationer eller kan hantera olika saker, och att varje gång jag tappar bort eller glömmer saker så är det redan en nedslag för mig, jag behöver inte några anklagelser eller beskyllningar, det hjälper inte mig. Det lägger bara ytterligare ett lager av sorg och frustration på berget som redan byggts upp inom mig. Jag önskar att du kunde förstå min frustration i att bli avbruten, för varje gång jag tappar bort mig hittar jag inte tillbaka.

Jag är ledsen för att jag inte kan lyssna på dig, mina tankar flyger iväg mot okänt mål, jag kan inte stoppa dem hur mycket jag än försöker. Jag önskar att varje gång du frågar vad det är, tror på min förklaring att jag faktiskt inte vet. Att svaret är dolt även för mig. Jag skulle vilja visa dig känslan av ångest som ständigt lever inom mig, det som är som ett stort mörkt hål i min mage, men som förvandlas till luft när jag lägger den i min hand. Den syns inte, och du kan inte förstå den. Fast att den inte väger något är den tyngre än livet själv att bära.

Det lever något inom mig, något som jag inte kan styra eller stoppa. Som jag dagligen försöker kontrollera för att fungera normalt. Ibland önskar jag att det syntes utanpå, att det stod inristat i min panna som en påminnelse för dig att jag inte fungerar likadant som du. Så att du minns att varje gång jag gör dig upprörd eller frustrerad så har jag redan försökt allt jag kan…men inte nått ända fram…och att ingen är mer ledsen för det än jag.

Jag har ADHD
Filmen är framtagen av Riksförbundet Attention. 22.50 minuter.
ADHD på jobbet
Filmen är framtagen av Riksförbundet Attention. Filmen är 11.26 minuter.

Skriftlig reflektion

Om du har haft studerande med adhd:

  • Vad gjorde du bra när det kommer till motivation och koncentration?
  • Vad gjorde du bra när det kommer till bemötande?
  • Vad gjorde du bra när det kommer till struktur?
  • Hur märkte du att stödet fungerade?
  • Vad hade du kunnat göra annorlunda?

Om du inte har haft någon studerande med adhd kan du skriva vad du skulle göra om du hade det. Skriv kortfattat och ta med som underlag till träffen (steg 2).

Gå vidare till steg 2

Publicerat tisdag 28 mars 2023