Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Vill du veta mer?

Intyg för dyslexi och eller läs- och skrivsvårigheter

I vissa situationer krävs ett intyg som visar att en person har läs- och skrivsvårigheter. Det kan till exempel handla om att få förlängd tid på högskoleprovet, få anpassningar under högskolestudier och vid körkortsprovet. 

Högskoleprovet

För att få förlängd tid på högskoleprovet krävs ett intyg från en av Universitets- och högskolerådets godkända intygsgivare eller från en legitimerad logoped.

Läs mer om högskoleprovet för dig med dyslexi.

Lista över godkända intygsgivare för högskoleprovet.

Högskolestudier

Det kan variera mellan olika lärosäten vilken typ av intyg som krävs för att en studerande ska ha rätt till anpassningar av olika slag. Vid alla universitet och högskolor finns samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Studerande behöver ta kontakt med samordnaren i god tid innan de ska börja studera. Samordnarna kan ge svar på vilket intyg som krävs.

Läs mer om studenters rättigheter vid högre utbildning på studera.nu

Anpassat körkortsprov

Den som vill ta körkort ansöker själv om de anpassningar som personen behöver för att kunna genomföra teoriprovet. Det kan handla om förlängd provtid, möjlighet att få ge muntliga svar och få frågorna upplästa. Det finns även möjlighet till tolk för den som behöver det. Teoriprovet finns på flera språk.

Ange i ansökan om anpassat teoriprov vem som är intygsgivare för läs- och skrivsvårigheterna. Exempel på intygsgivare som Trafikverket godkänner är:

  • speciallärare eller specialpedagog
  • logoped eller annan typ av specialist
  • lärare
  • personal på en trafikskola.

Läs mer om anpassat teoriprov på Trafikverkets webbplats

Filmer och nätföreläsningar

Att plugga med dyslexi: Seminarium och föreläsningar.
Filmen är producerad av Avdelningen för kunskapsutveckling vid Uppsala Universitet 2017. Filmen är 5:01 minuter.

Att plugga med dyslexi: Handledning
Filmen är producerad av Avdelningen för kunskapsutveckling vid Uppsala Universitet 2017. Filmen är 6:38 minuter.

Att plugga med dyslexi: Examination
Filmen är producerad av Avdelningen för kunskapsutveckling vid Uppsala Universitet 2017. Filmen är 6:52 minuter.

"Dyslexi och andraspråk" (57.30) på UR:s webbplats
Logoped Bodil Andersson Rack föreläser på ett arrangemang av Skolporten, 2010. Om du inte vill se hela föreläsningen rekommenderar vi att du tittar på de första 17 minuterna och sedan från minut 30.00 till 47.00.

Skrifter och webbsidor

Läs- och skrivsvårigheter
På SPSM:s webbsidor om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter finns information och stöd. Där finns även stödmaterialet Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter, dyslexi samt en översikt över utredningsmaterial.

Anpassningar för oss med dyslexi - Dyslexiförbundets webbplats
Utgiven av Hjälpmedelsinstitutet.

Webbplatsen Inläsningstjänst

I slutet av skriften "Tillgänglig lärmiljö för vuxna med dyslexi och eller läs- och skrivsvårigheter" hittar du fler lästips och referenser.

Organisationer och myndigheter

Dyslexiförbundet Skrivknuten
www.dyslexi.org/skrivknuten-info-rad-och-stod

Dyslexistiftelsen
www.dyslexistiftelsen.se

Legilexi är en stiftelse som bland annat har en kunskapsbank på sin webbplats, med artiklar om att utveckla läsförmågan. Till exempel "Läsning på annat språk än modersmålet" på www.legilexi.se.

Myndigheten för tillgängliga medier
www.mtm.se

Svenska Dyslexiföreningen
www.dyslexiforeningen.se

Publicerat onsdag 24 maj 2023