Vill du veta mer?

Filmer och nätföreläsningar

Intervjufilmen Långt ifrån lagom

I extramaterialet till dvd-utgåvan av "I rymden finns inga känslor" finns intervjufilmen "Långt ifrån lagom". Filmen är 10.04 minuter lång.

"Goda exempel på kognitiva hjälpmedel" på Youtube
Se filmen om Camilla. Filmen är 5.51 minuter.

”Flickor med autism del 1” (1 timme) på UR:s webbplats
Flickor med autism är ofta mindre utåtagerande än pojkar och därför svårare att upptäcka. Detta gör att många flickor med autism inte fångas upp i tid och får sin diagnos sent i livet. Svenny Kopp är läkare och specialist inom barn- och ungdomspsykiatri. Här berättar hon om hur man kan upptäcka, förstå och stötta flickor med autism. 2018.

”Flickor med autism del 2” (57 minuter) på UR:s webbplats
Andra delen av Svenny Kopps föreläsning. 2018.

”Konsten att fejka arabiska” (50 minuter) på UR:s webbplats
När journalisten och författaren Lina Liman fick sin autismdiagnos hade hon tillbringat sju år som patient inom psykiatrin. Hon hade mött nästan hundra läkare, tvångsvårdats och ordinerats starka mediciner. Här berättar hon om hur det är att leva med en diagnos så länge utan att veta om den och hur allt kan ändras av rätt stöd. 2018.

Skrifter och webbsidor

"Vad är autism?" på webbplatsen Kunskapsguiden.se

"Möjligheter till högre studier"
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Läs särskilt intervjuerna på sidorna 19 till 49. 

"Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - Perception, kognition, samspel och känslor" (PDF-dokument, 762 bytes)
Specialpedagogiska skolmyndigheten

"Studiepaket NPF"
Specialpedagogiska skolmyndigheten

"Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)"
Specialpedagogiska skolmyndigheten

I slutet av skriften "Tillgänglig lärmiljö för vuxna med autism" hittar du fler lästips och referenser.

Organisationer

Autism- och Aspergerförbundet
www.autism.se

Autismforum
autismforum.se

Riksförbundet Attention
attention.se

Publicerat fredag 24 mars 2023