Steg 1: Enskilda uppgifter

I det första steget ska du göra uppgifter på egen hand. Du ska läsa den aktuella skriften och reflektera kring den, se den eller de filmer som ingår i momentet och sedan göra en skrivuppgift. Arbetet beräknas ta omkring tre timmar.

Läs och reflektera

Läs skriften "Tillgänglig lärmiljö för vuxna med psykisk ohälsa" (2023). Gör uppgifterna nedan och ta med dig dina tankar till träffen (steg 2).

  • Läs på sidan 16 om stödperson. Hur skulle du beskriva en stödpersons arbetsuppgifter och ansvar? För inspiration se sidorna 19-22.
  • Läs på sidorna 7-8 om pedagogiska konsekvenser av psykisk ohälsa. Läs också om delmål och pauser på sidan 15. Hur kan du organisera din undervisning så att det finns utrymme för återhämtning?
Alla människor bär på en historia som du inte vet om

Tre av fyra personer har erfarenhet av psykisk ohälsa och det kan vara vem som helst. Det syns inte alltid på människor vad de tampas med i livet. En film från organisationen Hjärnkoll. 2019 Filmen är 2 minuter.

En film om OCD

Psykolog Sandra Bates förklarar vad tvångstankar och tvångshandlingar innebär. I filmen berättar flera personer om sina egna erfarenheter, till exempel Hjalmar som beskriver hur skolåren påverkades av hans svårigheter. Filmen är undertextad. 2019. Filmen är 19 minuter.

Intervju med Salah Haghgo om hans erfarenheter av PTSD

Intervju med Salah Haghgo om hans erfarenheter av PTSD. Filmen är framtagen av Uppdrag Psykisk Hälsa inom SKR. Filmen är 13.21 minuter.

Skriftlig reflektion

  • Vad kan du göra i din profession, för att skapa trygghet och tydlighet för de studerande i lärmiljön? Gör en lista och ta med som underlag till träffen (steg 2)

Gå vidare till steg 2

Publicerat tisdag 28 mars 2023