Steg 1: Enskilda uppgifter

I det första steget ska du göra uppgifter på egen hand. Du ska läsa den aktuella skriften och reflektera kring den, se den eller de filmer som ingår i momentet och sedan göra en skrivuppgift. Arbetet beräknas ta omkring tre timmar.

Läs och reflektera

Läs skriften "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med lindrig utvecklingsstörning" (2018). Gör uppgifterna nedan och ta med dig dina tankar till träffen (steg 2).

  • Läs på sidan 13-14 om anpassade och adekvata läromedel. Kan samtal ersätta läromedel, i så fall när? Definiera vad som är ett bra läromedel för vuxenstuderande med intellektuell funktionsnedsättning – specificera kraven på ett sådant läromedel. För inspiration se exemplen på sidorna 20-21 och 24-25.
  • Läs på sidan 12 om att ta utgångspunkt i det konkreta. Tänk på din egen arbetssituation och fundera på hur du kan förankra teoretiska resonemang i konkreta exempel. Vad kräver det för planering och andra insatser från din och dina kollegors sida? För inspiration se exemplen på sidorna 16-17 och 20-21.
  • Läs på sidan 12 om att visualisera. Vad kan du göra annorlunda, jämfört med hur du arbetar idag, för att arbeta mer visuellt? På vilket vis kan du genom visualisering tydliggöra ämnet och underlätta förståelse och kommunikation? För inspiration se sidorna 9-11 och exemplen på sidorna 24-25.

Se filmerna

Att studera på komvux – två elever berättar

I den här filmen möter vi Lovisa som studerar svenska och engelska och Mira som går en lärlingsutbildning på anpassat komvux. De berättar vad de tycker att lärare behöver tänka på. Speltid 9.33 minuter.

I den här filmen möter vi Lovisa som studerar svenska och engelska och Mira som går en lärlingsutbildning på anpassat komvux. De berättar vad de tycker att lärare behöver tänka på. Speltid 9.33 minuter.

En film om intellektuell funktionsnedsättning, IF

Filmen bygger på en intervju med psykolog Karl Olsson som bland annat förklarar hur diagnosen ställs och vad svårigheter i olika grad kan ge för konsekvenser. De första 10 minuterna handlar om lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Pernilla berättar om hur det var för henne i skolan, hur livet fungerar idag och vad som kan vara särskilt tids- och energikrävande i vardagen. Filmen är undertextad. 2019. Filmen är 23 minuter.

Om hjärnan ur Ninjakoll 1

Ninjakoll är ett läromedel om utvecklingsstörning som är framtaget av FUB:s forskningsstiftelse ALA i samarbete med Riksförbundet för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, Fub. Filmen är 1.31 minuter.

Trappan ur Ninjakoll 1
Ninjakoll är ett läromedel om utvecklingsstörning som är framtaget av FUB:s forskningsstiftelse ALA i samarbete med Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB). Filmen 1.39 minuter.

Skriftlig reflektion

Läs det fiktiva exemplet om folkhögskolan Studio och Helena på sidan 10 i skriften. Vilka förutsättningar har du, och din verksamhet, att ge det stöd som beskrivs i exemplet?

Skriv kortfattat och ta med som ett underlag till träffen (steg 2).

Gå vidare till steg 2

Publicerat fredag 3 maj 2024