Vill du veta mer?

Filmer och nätföreläsningar

"Goda exempel på kognitiva hjälpmedel" på Youtube
Se filmen om Thomas. Filmen är 5.00 minuter.

"Jolinn – Mitt liv med ADD" på YouTube (7.48 minuter)
Filmen är en del av Riksförbundet Attentions Unga vuxna-projekt.

"Georgios - Mitt liv med ADHD" på YouTube
Se filmen om Georgios. Filmen är 6 minuter.

”Flickor med autism del 1” (1 timme) på UR:s webbplats
Flickor med autism är ofta mindre utåtagerande än pojkar och därför svårare att upptäcka. Detta gör att många flickor med autism inte fångas upp i tid och får sin diagnos sent i livet. Svenny Kopp är läkare och specialist inom barn- och ungdomspsykiatri. Här berättar hon om hur man kan upptäcka, förstå och stötta flickor med autism. 2018.

”Flickor med autism del 2” (57 minuter) på UR:s webbplats
Andra delen av Svenny Kopps föreläsning. 2018.

”Att studera med Asperger och ADD” (21 minuter) på UR:s webbplats
Föreläsning med Sara Bernmark, som studerar på högskolan i sin egen takt. Sara berättar om hur hennes liv har varit, före och efter att hon fick sina diagnoser. ”Jag tyckte inte att mitt liv funkade. Det var så otroligt svårt, och jag kunde inte förstå vad som var fel. Jag var helt slut och kände att det inte fanns en plats för mig”. 2018.

Skrifter och webbsidor

"Vad är adhd?" på webbplatsen Kunskapsguiden.se

"Ekonomikoll. Om privatekonomi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar"
Riksförbundet Attention
Skriften  berättar om neuropsykiatriska diagnoser och deras konsekvenser och om strategier och hjälpmedel. På sidan 20 finns tips inför möten med personer som har dessa diagnoser.

"Möjligheter till högre studier"
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Läs särskilt intervjuerna på sidorna 19 till 49.

"Studiepaket NPF"
Specialpedagogiska skolmyndigheten

"Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)"
Specialpedagogiska skolmyndigheten

I slutet av skriften "Tillgänglig lärmiljö för vuxna med adhd" hittar du fler lästips och referenser.

Organisationer

Riksförbundet Attention
attention.se

Publicerat torsdag 21 september 2023