Julsånger med stöd av Pictogrambilder 1

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Öva julsånger med stöd av Pictogrambilder.

Öva julsånger och öka förståelsen för texten genom att förstärka orden med Pictogrambilder.

Förberedelser

Dra ut sångerna på de bifogade PDF-dokumenten.

Gör så här

  • Sitt tillsammans och gå först igenom texten. Vad handlar sångtexten om? Känner ni igen texten? Finns det svåra ord som vi behöver prata om vad de betyder? 
  • Sjung sångerna tillsammans med eleverna.

Ämnesområde och centralt innehåll

Vardagsaktivitet: Omvärld 

Från läroplanens syfte

  • Några kristna och andra högtider och några av de vanligaste psalmerna och sångerna.
Publicerat måndag 29 november 2021