Moment 6 Återblick och framåtblick

Nu är det dags för er att se tillbaka på vad ni har tagit del av i studiepaketet och fundera på vad det kan leda till i ert fortsatta arbete.

Personliga lärdomar

Dela era personliga reflektioner med gruppen utifrån frågeställningarna:
1. En nyhet för mig var ...
2. Den viktigaste insikten som jag har fått är ...
3. Någonting som jag tror kommer att göra skillnad i mitt arbetssätt är ...

Gemensam återblick och framåtblick

Gör en gemensam återblick på ert lärande och se framåt genom att diskutera de här frågorna. Gör mötesanteckningar, det är bra både för er själva och för rektor att ha dokumentation från detta samtal.

Börja med att utvärdera ert arbetssätt med det här studiepaketet:

  • Hur har arbetet med studiepaketet fungerat hos er?
  • Vad var framgångsrikt för ert kollegiala lärande?
  • Vad hade ni kunnat göra annorlunda?

Diskutera vidare:

  • Har ni redan genomfört någon förändring i verksamheten eller i lärmiljön, utifrån de nya kunskaperna? Hur har det fungerat? Hur kan ni göra för att hålla i och hålla ut?
  • Vilka är de tre viktigaste sakerna som ni vill förändra inom den närmaste tiden? Vilka tre saker vill ni förändra på längre sikt?

Formulera gärna ett enkelt förslag på handlingsplan med rubriker som: Vem, Vad, När, Hur? och ange vem som har ansvaret för området: du själv, arbetslaget, rektorn, eller någon annan.

  • Fungerande rutiner vid överlämning till grundskolan är bra för alla barn, men det är extra viktigt för barn med språkstörning. Vilka rutiner har ni på er förskola inför överlämnandet till förskoleklass idag? Vilka rutiner skulle ni kunna utveckla? Hur ser samarbetet ut med de mottagande skolorna?
  • Vad är nästa steg i ert gemensamma lärande? Är det något av ämnena i studiepaketet som ni vill fördjupa er inom?

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kompetensutveckling i form av studiepaket, stödmaterial och kurser inom många områden, exempelvis Stödmaterial förskola och fördjupningskurser inom språkstörning.

Utvärdera studiepaketet

Hjälp oss att göra Studiepaket språkstörning bättre genom att svara på några frågor. Utvärderingen tar ett par minuter.

Publicerat tisdag 11 oktober 2022