Moment 4 Språkutvecklande undervisning

Det här momentet handlar om språkinriktad undervisning och verktyg som kan stötta elevernas förståelse och egenproduktion.

Mallar av olika slag kan underlätta när eleverna ska utveckla förmåga att reflektera över, beskriva, förklara, redogöra för och utveckla det som de har sett, läst och lärt sig. Skrivmallar kan exempelvis hjälpa eleverna att komma igång med skriftliga uppgifter och fullfölja dem.

Mål

Målet med momentet är att du ska få:

  • mer kunskap och inspiration i fråga om hur du kan anpassa undervisningen utifrån behoven hos elever och studerande med språkstörning
  • ökad förståelse för vikten av en tillgänglig undervisning.

Se

Visuellt stöd i undervisningen

Filmen beskriver olika typer av visualiseringar i undervisningen som gör det lättare för elever att förstå och komma ihåg. Speltid 6 minuter.

Läs

Att samtala om under denna träff

Inför denna träff har ni förbättrat och anpassat en instruktion så den är mer tillgänglig för elever med språkliga svårigheter.

  • Beskriv och, eller visa din uppgift. Hur gick det?
  • Finns det något som du kan utveckla ytterligare till nästa gång?

Diskutera vidare:

  • Vilka utmaningar står elever med språkstörning inför när de ska skriva en text eller genomföra en analys?
  • Vilka olika sorters skriv- och analysuppgifter finns i er undervisning?

Uppgift till nästa träff

Det underlättar för eleverna att använda en analysmall som visuellt stöd vid begreppsinlärning, exempelvis när det handlar om olikheter och skillnader eller orsak och verkan. Förbered er genom att diskutera hur uppgiften kan genomföras:

  • Utgå ifrån ett arbetsområde som du arbetar med just nu. Låt eleverna använda en analysmall och en skrivmall i arbetet. Utforma mallar som passar dig, dina elever och det ämnesområde som ni håller på med, eller bearbeta färdiga mallar efter era behov.

Om det passar bättre i din undervisning kan du istället välja att arbeta med att anpassa en text eller arbeta med ordförråd.

Vid nästa tillfälle ska var och en visa sin uppgift och redogöra för hur de har arbetat och resonerat.


 Gå vidare till Moment 5

Publicerat tisdag 11 oktober 2022