Moment 2 Språkstörning i olika åldrar

Det här momentet handlar om hur en språkstörning kan förändras över tid och om vikten av att kartlägga de språkliga förmågorna för att barnet ska kunna få rätt stöd. I momentet finns en fallbeskrivning som berättar om hur åren i förskolan, skolan och vuxenlivet kan vara för personer med språkstörning.

Mål

Målet med momentet är att du ska få grundläggande kunskap om

  • hur en språkstörning kan ändra karaktär över tid
  • vikten av att kontinuerligt kartlägga hur de språkliga förmågorna utvecklas hos ett barn eller en elev
  • hur förskolan och skolan kan stötta språkutvecklingen i olika åldrar.

Läs

Axel är en påhittad person, men vi bygger hans historia på verkliga personers erfarenheter.

Att samtala om under denna träff

  • Vilka språkliga kartläggningsmaterial använder ni på er förskola? Hur använder ni resultaten i praktiken?
  • När kan det vara viktigt med en tvärprofessionell utredning där pedagogisk personal, logoped, psykolog och specialpedagog utreder tillsammans?
  • Det passiva ordförrådet, det vill säga de ord som vi förstår, är ofta mycket större än det aktiva ordförrådet med de ord som vi använder. Det är särskilt tydligt hos yngre barn och hos nyanlända barn. Hur kan ni ta reda på vilka ord som ett barn förstår?
  • Berättelsen om Axel visar hur en språkstörning förändras genom livet. Vilka tankar väcktes hos er när ni läste om Axel? Saknade ni några insatser i förskolan som skulle kunna underlätta för Axel? Vilka är enligt er framgångsfaktorerna i fallbeskrivningen? Vad var försvårande i fallbeskrivningen?

Gå vidare till Moment 3

Publicerat tisdag 11 oktober 2022