Tillgänglig lärmiljö för barn och elever som är döva eller har en hörselnedsättning

Dagen innehåller bland annat inslag om ljudmiljö, hörselnedsättning ur ett mångkulturellt perspektiv, förutsättningar för lärande samt pedagogiska strategier.

 • 11
  torsdag
  maj 2017
  09.00 - 16.00 Lycksele, Medborgarhuset, Norra Torggatan 14, 921 31 Lycksele
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskolepersonal, Lärare Pedagog, Elevassistent Resursperson, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Rektor Chef, Barn- och elevhälsopersonal, Förälder, Elev Barn
 • Aktivitets-ID: 106870
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Temadagen innehåller föreläsningar, erfarenhetsutbyte och samtal kring attityder, bemötande och kommunikation.

Rådgivare från SPSM föreläser om hörselnedsättning ur ett mångkulturellt perspektiv samt digitala lärresurser kopplat till engelska. Dagen innehåller även föreläsning, aktuell forskning och diskussioner kring ljudmiljö.

Medverkande

Maria Grundel, maria.grundel@spsm.se, 010-473 6578
Carin Stenlund, carin.stenlund@spsm.se, 0104735537
Susanne Wennberg, susanne.wennberg@spsm.se, 0104735694
Kerstin Norell Helmsjö, kerstin.norell-helmsjo@spsm.se, 010-4735380

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger, skolledare, assistenter, elevhälsopersonal samt studie- och yrkesvägledare. 

Syfte

Syfte med tematräffen är att du som deltagare, genom fördjupad kunskap, medvetet kan använda dina strategier för att skapa en tillgänglig lärmiljö.

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare

- kunskap om barn och elever med hörselnedsättning i kombination med annan språklig och kulturell bakgrund

- inblick i aktuell forskning kring ljudmiljöns betydelse för lärandet

- kunskap om strategier för att skapa en bra ljudmiljö

- praktiska kunskaper för att skapa en tillgänglig lärmiljö

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Maria Grundel, maria.grundel@spsm.se, 010-473 6578
Carin Stenlund, carin.stenlund@spsm.se, 0104735537
Susanne Wennberg, susanne.wennberg@spsm.se, 0104735694
Kerstin Norell Helmsjö, kerstin.norell-helmsjo@spsm.se, 010-4735380

Upplysningar om administration

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Skolform

Alla skolformer, Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Delaktighet, IT och lärande, Kulturell mångfald, Lärmiljö, Lärverktyg, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 31 januari 2017 Granskat fredag 28 april 2017