Tematräff med erfarenhetsutbyte vid Spielmeyer-Vogt sjukdom

Erfarenhetsutbyte med olika teman och fortsatt nätverksbyggande för pedagoger och assistenter, och i förekommande fall även personal i övrig verksamhet

 • 24
  torsdag
  maj 2018
  13.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 151746
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffarna är mellan kl 13:00-16:00, 4 ggr/läsår och ort. Vi träffas på plats och i förekommande fall via videolänk. Beroende på tema kan intern eller extern föreläsare delta.

Tema vid detta tillfälle: Ljudets betydelse

 

Medverkande

Maria Rundgren Kling, mia.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267
Stig-Åke Larsson, stig-ake.larsson@spsm.se, 010-4735262

Målgruppsbeskrivning

Tematräffarna vänder sig i första hand till förskolelärare/lärare, samt assistenter. Vi tar också emot anmälningar från rektorer/chefer och personal från övrig verksamhet.

Mål

Att deltagren efter att ha deltagit på tematräffarna, har en fördjupad syn på sitt arbete, och känner stöd i den komplexa arbetssituation och ökad förståelse för personer med progredierande funktionsnedsättningar och kompenserande förhållnigssätt

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Maria Rundgren Kling, mia.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Särskild utbildning för vuxna, Annan pedagogisk verksamhet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 30 januari 2018 Granskat måndag 21 maj 2018