Hoppa till innehåll

Tematräff för förskoleklass - Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga insatser

Så kan du arbeta kring Läsa skriva räkna garantiarbetet med fokus på struktur, samverkan och arbetet efter kartläggningen.

 • 09
  måndag
  december 2019
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 217584
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen utgår från barnrätts- och funktionsrättsperspektivet kopplat till Läsa, skriva, räkna - En garanti för tidiga insatser.

 

Innehåll:

 • bakgrunden till införandet av garantin för tidiga insatser
 • betydelsen av att ha en tydlig struktur och rutiner kring arbetet med garantin
 • att i samverkan se elevens behov för att tillsammans skapa effektfulla insatser
 • betydelsen av elevens delaktighet
 • vad tillgänglig lärmiljö är och kan vara
 • få reflektera kring begrepp i stödkedjan
 • hur man kan arbeta vidare efter kartläggningen med elever som behöver stöd och extra utmaningar
 • får möjlighet att tillsammans utforska, utmana och lära av varandra kring arbetet med garantin för tidiga insatser.

Medverkande

Eva Jansson, eva.jansson@spsm.se, 010- 473 51 01
Gunilla Fällman, gunilla.fallman@spsm.se, 010-4735593
Lina Collin Ahlgren, lina.collin@spsm.se, 010-473 51 64

Målgruppsbeskrivning

Du som undervisar i förskoleklass, gärna tillsammans med specialpedagog/speciallärare och rektor. Du som vill veta mera om hur du kan utveckla arbetet kring garantin för tidiga insatser i förskoleklass.

Förkunskaper

Du som är utbildad förskollärare, lärare, speciallärare eller specialpedagog och rektor.

Syfte

Vi erbjuder en grundläggande tematräff för lärare, specialpedagog/speciallärare och rektorer i förskoleklass kring läsa skriva räkna - garantin för tidiga insatser. Dagen kommer att beröra hur man kan strukturera och samverka samt hur man kan arbeta vidare efter kartläggningen genom föreläsning, reflektion och erfarenhetsutbyte.

Mål

Efter avslutad tematräff får du som deltagare:

 • ökad förståelse för bakgrunden till införandet av garantin för tidiga insatser
 • ökad förståelse för betydelsen av att ha en tydlig struktur och rutiner kring arbetet med garantin
 • ökad förståelse för att i samverkan se elevens behov för att tillsammans skapa effektfulla insatser
 • ökad förståelse för betydelsen av elevens delaktighet
 • ökad förståelse för vad tillgänglig lärmiljö är och kan vara
 • ökad förståelse för begrepp i stödkedjan
 • ökad förståelse för hur man kan arbeta vidare efter kartläggningen med elever som behöver stöd och extra utmaningar
 • möjlighet att tillsammans utforska, utmana och lära av varandra kring arbetet med garantin för tidiga insatser.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Gunilla Fällman, gunilla.fallman@spsm.se, 010-4735593
Eva Jansson, eva.jansson@spsm.se, 010- 473 51 01

Upplysningar om administration

Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04

Skolform

Förskoleklass

Teman

Delaktighet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 18 oktober 2019 Granskat fredag 6 december 2019