Tematräff: "Delaktiga studerande - anpassningar och stöd inom vuxenutbildningen", ett utvecklingsprojekt med statsbidrag från SPSM

Information om ett utvecklingsprojekt på vuxenutbildningen i Härryda kommun och möjligheter till erfarenhetsutbyte

Information om särskilda insatser i skolan, SIS-medel och ansökningsprocessen

 • 12
  tisdag
  juni 2018
  09.00 - 12.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 160636
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Du får ta del av ett utvecklingsprojekt som vuxenutbildningen i Härryda kommun genomfört och utvärderat. Projektets syfte var att få ökade kunskaper om och erfarenheter av kartläggning, olika pedagogiska arbetssätt och anpassningar samt studieteknik och digitala lärverktyg för att öka måluppfyllelsen. En projektledare från vuxenutbildningen i Härryda kommun kommer att presentera deras projekt "Delaktiga studerande - anpassningar och stöd inom vuxenutbildningen, Härryda kommun 2016.  

Du får information om statsbidraget SIS-medel som syftar till att öka måluppfyllelsen för vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Du får ta del av kriterierna för bidraget och vad det innebär att söka och driva ett utvecklingsprojekt.

 

Medverkande

Christina Westerberg, christina.westerberg@spsm.se, 0104735314
Christina Duvhammar, christina.duvhammar@spsm.se, 010-4735001
Carina Albertsson, carina.albertsson@spsm.se, 0104735344
Anna-Karin Mattiasson-Ewelind, anna-karin.mattiasson-ewelind@spsm.se, 010-4735319

Målgruppsbeskrivning

Rektorer, förstelärare och specialpedagoger inom vuxenutbildningen.  

Syfte

Att få ta del av ett utvecklingsprojekt inom vuxenutbildningen i Härryda kommun.

Att få information om hur man söker SIS-medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten för utvecklingsprojekt

Mål

Du som deltagare har kännedom om:

Härryda kommuns utvecklingsprojekt

SIS-medel för utvecklingsprojekt

Kriterierna för att ansöka

Upplysningar om innehåll

Christina Duvhammar, christina.duvhammar@spsm.se, 010-4735001
Christina Westerberg, christina.westerberg@spsm.se, 0104735314

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Kommunal vuxenutbildning

Teman

Vuxnas lärande

Övrigt

Välkommen med din anmälan som är personlig.

Efter anmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om träffen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om plats för tematräff skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta ska avbokning ske före startdag. 
Du kan själv boka av platsen och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: 

http://www.spsm.se/fortbildning

 

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Lunchrestaurang finns i huset. Det går bra att ta med egen lunch till våra lokaler. Det finns mikrovågsugn men ingen övrig köksutrustning.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.

 Publicerat måndag 9 april 2018 Granskat tisdag 22 maj 2018