Stimulansdag kring bliss

Ett utbyte kring erfarenheter av barn/elever/vuxna - eller personer som kommunierar med bliss samt möjlighet att ta med egna frågeställningar från den egna verksamheten. Blissonline presenteras.

 • 30
  torsdag
  november 2017
  13.00 - 16.30 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskolepersonal, Lärare, Elevassistent Resursperson, Specialpedagog Speciallärare, Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 124314
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Ett utbyte kring erfarenheter av barn/elever/vuxna - eller personer som kommunicerar med bliss samt möjlighet att ta med egna frågeställningar från den egna verksamheten.

Samtalsmetoder, att möta blissaren på ett icke-styrande sätt. Framgångsfaktorer för bliss. Blissonline presenteras.

Medverkande:

Boel Heister Trygg och Ida Andersson, leg logopeder, SÖK, Södra regionens kommunikationscentrum.
John Hanson och Susanne Lindros, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Medverkande

Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88
John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger, resurser, logopeder som arbetar med blissande elever eller som handleder andra.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper, får möjlighet att samtala med andra och ta del av inspiration och information om nya rön.

Mål

Efter avslutad träff har du som deltagare grundläggande kunskap i att använda blissonline och har fått fortsatt inspiration i att arbeta med blissande elever.

Funktionsnedsättningar

Funktionsnedsättning övergripande

Upplysningar om innehåll

Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88

Upplysningar om administration

Christina Larsson, christina.larsson@spsm.se, 010-473 57 44

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation, Delaktighet, Inlärningsstilar, IT och lärande, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Tillgänglighet

Övrigt

Kursanmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se
http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 16 maj 2017 Granskat fredag 17 november 2017