Samverkan kring barn och ungdomar som placeras inom ramen för samhällsvård

En nätbaserad kurs med fokus på samverkan kring barn och ungdomars skolgång som är placerade i samhällsvård.

 • 06
  måndag
  mars 2017
  -
  09
  söndag
  april 2017
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare Pedagog, Specialpedagog Speciallärare, Rektor Chef, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 104329
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen vänder sig till pedagoger, skolledare och elevhälsa i skola, socialtjänst samt Statens institutionsstyrelse eller andra HVB hem.

Kursen består av 4 moment.

De olika momenten innehåller information om samverkande aktörers roller, uppdrag och ansvar för placerade barn och unga inom ramen för samhällsvård. Ett av momenten fokuserar på samverkan enligt SiSam-modellen. En modell för samverkan för att skapa en sammanhållen skolgång för placerade barn och ungdomar.

Aktiviteter i kursen sker via självständigt arbete i form av videoföreläsningar, artikelläsning  i en digital utbildningsmiljö. Olika frågor kommer att diskuteras på kursforum.

Medverkande

Lotta Kvarnström, lotta.kvarnstrom@spsm.se, 010-4735393
Åsa Lindström, asa.lindstrom@spsm.se, 010-4735199

Målgruppsbeskrivning

Pedagog, skolledare och elevhälsa i skola och socialtjänst samt SiS ungdomshem eller andra HVB-hem.

Syfte

Att visa på att eleverna finns i ett gemensamt system där varje professionell aktör är mer eller mindre verksam i olika faser.

Att skapa bättre förutsättningar för en obruten skolgång och god förankring i skolan för de ungdomar som är inom ramen för samhällsvård.

Mål

Deltagarna har kunskap om samverkande aktörers uppdrag och ansvar.

SiSam-modellen är känd av deltagarna.

Deltagarna ser sin roll kopplat till ansvar och aktivitet före, under och efter en placering inom ramen för samhällsvård.

Funktionsnedsättningar

Funktionsnedsättning övergripande

Upplysningar om innehåll

Lotta Kvarnström, lotta.kvarnstrom@spsm.se, 010-4735393
Maria Barta, maria.barta@spsm.se, 0104735442
Åsa Lindström, asa.lindstrom@spsm.se, 010-4735199

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, SIS behandlingshem, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Lärmiljö, Tillgänglighet

Övrigt

I studietid rekommenderar vi att deltagarna avsätter 2-4 timmar per vecka.Publicerat tisdag 15 november 2016 Granskat fredag 20 januari 2017