INSTÄLLD! Mötas - mötet mellan skolpersonal och flerspråkiga elever med funktionsnedsättning

Tematräffen har föreläsningsinslag varvat med diskussion och erfarenhetsutbyte. Syftet är att ge ökad förståelse om pedgogiska konsekvenser av funktionsnedsättning i relation till andraspråksinlärning samt hur man kan tillgängliggöra lärmiljön.

 • 25
  onsdag
  januari 2017
  14.30 - 16.30 Växjö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Insikten, Västra Esplanaden 9 A
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskolepersonal, Lärare Pedagog, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 104783
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen har föreläsningsinslag varvat med diskussion och erfarenhetsutbyte. Syftet är att ge ökad förståelse om pedgogiska konsekvenser av funktionsnedsättning i relation till andraspråksinlärning samt hur man kan tillgängliggöra lärmiljön.

Medverkande

Evelinn Fagerberg, evelinn.fagerberg@spsm.se, 0104735438
Camilla Lindahl Magnusson, camilla.lindahl-magnusson@spsm.se, 0104735708

Målgruppsbeskrivning

Lärare, förskollärare, speciallärare, specialpedagoger som möter nyanlända elever med funktionsnedsättning

Syfte

Introduktion till stödmaterialet Mötas som kan fungera som ett stöd i arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer för flerspråkiga elever med funktionsnedsättning.

Mål

Efter träffen har deltagaren fått kunskap om materialet Mötas samt hur arbetet kring nyanlända med funktionsnedsättning kan planeras.

Upplysningar om innehåll

Evelinn Fagerberg, evelinn.fagerberg@spsm.se, 0104735438
Camilla Lindahl Magnusson, camilla.lindahl-magnusson@spsm.se, 0104735708

Upplysningar om administration

Christina Larsson, christina.larsson@spsm.se, 010-473 57 44

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Teman

Delaktighet, Kulturell mångfald, Lärmiljö, Tillgänglighet

Övrigt

Kursanmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 28 november 2016 Granskat onsdag 18 januari 2017