Dataprogrammet SAREPTA

Det är en 2-dags workshop där vi arbetar i användarnas datorer och gör anpassningar och planerar för det vidare arbetet i skola och övriga verksamheter.

 • 10
  tisdag
  april 2018
  -
  11
  onsdag
  april 2018
  09.00 - 15.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Förälder
 • Aktivitets-ID: 151395
 • Pris: 2000 kr

Beskrivning

Dataprogrammet Sarepta är ett förskrivet hjälpmedel.

Att kunna göra anpassningar i Sarepta och att få en bredare kunskap om de möjligheter som programmet ger. Att få förståelse för hjälpmedlet och kunna använda det kompensatotiskt i skolans olika ämnen. Att få förståelse för den minnesbanks som byggs upp via programmet, och bidrar till en ökad kommunikation för personerna efter skoltiden. Att få möjlighet att följa upp tidigare idéer och pedagogiska tankar som finns kring hjälpmedlet.

Medverkande

Stig-Åke Larsson, stig-ake.larsson@spsm.se, 010-4735262
Maria Rundgren Kling, mia.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267

Målgruppsbeskrivning

Workshopen vänder sig i första hand till pedagoger inom skolvärlden, samt assistenter, personal inom övriga verksamheter och vårdnadshavare

 

Syfte

Efter genomgången workshop kunna göra anpassningar i Sarepta och att få en bredare kunskap om de möjligheter som programmet ger.

Mål

Efter genomgången workshop kan deltagaren göra anpassningar i Sarepta utifrån sin elevs behov

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Stig-Åke Larsson, stig-ake.larsson@spsm.se, 010-4735262

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola, Annan pedagogisk verksamhet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 29 januari 2018 Granskat måndag 19 mars 2018