INSTÄLLD! Bild- och symbolkommunikation

Temat för dagen är grafisk AKK, att kommunicera med bilder och symboler. Boel Heister Trygg och Ida Andersson från Södra regionens kommunikationscentrum, SÖK, föreläser och håller i dagen innehåll.

 • 17
  tisdag
  oktober 2017
  09.00 - 16.00 Hässleholm, Kulturhuset, Vita salongen, Vattugatan 22
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskolepersonal, Lärare Pedagog, Elevassistent Resursperson, Specialpedagog Speciallärare, Rektor Chef, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 120963
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Hur skapar vi en kommunikativ och tillgänglig lärmiljö som ökar
delaktighet? Dagen innehåller föreläsning, workshop, erfarenhetsutbyte
kring hur vi ger goda förutsättningar för grafiska AKK-användare. Det gör vi
genom att själva använda - och den här dagen ger dig verktyg för hur du kan "modellprata".

Medverkande

Pia Abelin, pia.abelin@spsm.se, 010-04735515
Linda Gullberg, linda.gullberg@spsm.se, 010-4735798

Målgruppsbeskrivning

Personal i förskola och skola som möter barn och elever i behov av bild- och symbolkommunikation.

Syfte

Som deltagare får du möjlighet till grundläggande kunskaper om grafisk AKK och att skapa goda förutsättningar för en kommunikativ miljö. Under tematräffen får du som deltagare verktyg för att "modellprata".

Mål

Efter avslutad temadag har du som deltagare grundläggande kunskaper om bild- och symbolkommunikation, hur du skapar goda förutsättningar för grafiska AKK-användare som bidrar till ökad delaktighet och en mer tillgänglig lärmiljö.

Funktionsnedsättningar

Funktionsnedsättning övergripande, Förvärvad hjärnskada, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Tal språk och kommunikation, Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Pia Abelin, pia.abelin@spsm.se, 010-04735515

Upplysningar om administration

Christina Larsson, christina.larsson@spsm.se, 010-473 57 44

Skolform

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation, Delaktighet, Lärmiljö, Lärverktyg, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

Kursanmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se
http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår

Lunch på egen bekostnad.Publicerat tisdag 16 maj 2017 Granskat torsdag 14 september 2017