Att möta elever med syn- eller hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning

Dagen innehåller föreläsningar om pedagogiska konsekvenser kring synnedsättningar respektive hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning.

 • 06
  torsdag
  september 2018
  08.30 - 16.00 Linköping, Missionskyrkan, Ängen, Drottninggatan 22
  http://www.linkoping.missionskyrkan.se/konferens
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 165508
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Dagen innehåller föreläsningar om pedagogiska konsekvenser, anatomi och teknik samt hur man skapar tillgängliga lärmiljöer kring synnedsättningar respektive hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning i särskola eller särskild utbildning för vuxna.

Aktiviteten är riktad till pedagoger i särskola och särskild utbildning för vuxna i Östergötlands län.

När du anmäler dig, ange i meddelandefältet om du arbetar med elever med syn- eller hörselnedsättning.

Medverkande

Torsten Yden, torsten.yden@spsm.se, 010-473 55 06
Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09

Målgruppsbeskrivning

Lärare, specialpedagoger och speciallärare i särskola och särskild utbildning för vuxna i Östergötlands län.

Syfte

Du som deltagare får kompetens om tillgängliga lärmiljöer för elever med syn- eller hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning.

Mål

Du som deltagare har kompetens och förståelse om hur man skapar tillgängliga lärmiljöer för elever med syn- eller hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning, Synnedsättning, Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Torsten Yden, torsten.yden@spsm.se, 010-473 55 06
Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 0104736029

Skolform

Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Särskild utbildning för vuxna

Teman

Lärandestrategier

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 18 maj 2018 Granskat onsdag 15 augusti 2018