Att möta barn och elever som har rörelsehinder

Nätbaserad baskurs som handlar om hur du kan skapa en tillgänglig lärmiljö för barn och elever som har rörelsehinder. Kursen behandlar pedagogiska konsekvenser, delaktighet och kommunikation, förhållningssätt och bemötande. 

 • 04
  måndag
  september 2017
  -
  10
  söndag
  december 2017
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskolepersonal, Lärare Pedagog, Elevassistent Resursperson, Specialpedagog Speciallärare, Rektor Chef
 • Aktivitets-ID: 121878
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Rörelsehinder är ett samlingsbegrepp för olika diagnoser, till exempel cerebral pares (CP-skada), ryggmärgsbråck, muskelsjukdomar, förvärvad hjärnskada. Kursen ger grundläggande kunskaper och har nära anknytning till deltagarnas vardagsarbete.

Kursen består av sju moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Rörelsehinder, ett samlingsbegrepp
 • Delaktighet och kommunikation
 • Förhållningssätt och bemötande
 • Pedagogiska konsekvenser
 • Lärverktyg
 • Tillgänglig lärmiljö

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Efter varje moment skriver du en loggbok. Vissa moment innehåller också inlämningsuppgifter.

Medverkande

Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88
Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37
Ann Oxenholt, ann.oxenholt@spsm.se, 010-4735375

Målgruppsbeskrivning

Personal inom förskola och skola som möter barn och elever som har rörelsehinder.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn och elever i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för orsaker till rörelsehinder och de pedagogiska konsekvenserna. Du får förutsättningar för att kunna skapa en tillgänglig lärmiljö och delaktighet för barn och elever som har rörelsehinder.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om

 • olika orsaker till rörelsehinder
 • hur det kan vara att leva med rörelsehinder
 • förhållningssätt och bemötande
 • pedagogiska konsekvenser
 • verktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö.
 • betydelsen av delaktighet, tillgänglighet och allas rätt till kommunikation.

Funktionsnedsättningar

Rörelsehinder

Upplysningar om innehåll

Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88
Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37
Ann Oxenholt, ann.oxenholt@spsm.se, 010-4735375

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Lärverktyg, Perception, Tillgänglighet

Publicerat tisdag 16 maj 2017 Granskat fredag 18 augusti 2017