Att möta barn med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet)

Kursen består av två tillfällen med arbetsuppgift däremellan:

Erfarenhetsutbyte

Pedagogiska konsekvenser av lindrig, måttlig och svår synnedsättning

Föreläsning av person med egen erfarenhet av synnedsättning

Datorn och pekplattan som hjälpmedel för barn med synnedsättning

Praktiska övningar

 • 26
  onsdag
  september 2018
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
  www.spsm.se
 • 23
  tisdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
  www.spsm.se
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Förskollärare
 • Aktivitets-ID: 160982
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursdagarna innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte och syftar till att ge grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av synnedsättning samt om hur man kan tillgängliggöra lärmiljön.

Kursen består av två separata kurstillfällen med mellanliggande arbetsuppgift vilket innebär deltagande vid båda tillfällena.

Extern föreläsare som berättar utifrån egen erfarenhet av synnedsättning. Föreläsningar av kursansvariga kring pedagogiska konsekvenser av en synnedsättning. Deltagarna utbyter erfarenheter utifrån en hemuppgift kring bland annat en tillgänglig lärmiljö. Prova-på övningar med fingerad optik, dvs med glasögon som medför nedsatt syn.

Medverkande

Mikael Andersson, mikael.andersson@spsm.se, 010-473 54 28
Pia Abelin, pia.abelin@spsm.se, 010-04735515

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till personal som i sitt arbete möter barn med en synnedsättning.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskap om pedagogiska konsekvenser av synnedsättning samt vilka konsekvenser det kan få för lärandet.

Mål

Efter kursen har du grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av synnedsättning och om hur du kan tillgängliggöra lärmiljön.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Mikael Andersson, mikael.andersson@spsm.se, 010-473 54 28
Pia Abelin, pia.abelin@spsm.se, 010-04735515

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Förskola

Övrigt

Anmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 14 maj 2018 Granskat onsdag 19 september 2018
Tillbaka till toppen