Att möta barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning, baskurs

Kursdagarna innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte inom området synnedsättning.

 • 05
  onsdag
  september 2018
  09.00 - 16.00 Skellefteå, Hotell Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, Skellefteå
 • 04
  torsdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Skellefteå, Hotell Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, Skellefteå
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 160578
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen består av två tillfällen med arbetsuppgift däremellan.

- Erfarenhetsutbyte

- Omgivningens betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande

- Pedagogiska konsekvenser av synnedsättning

- Dator och läsplatta som stöd

Denna kurs genomförs på flera orter i landet.

Medverkande

Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83
Carina Elo, carina.elo@spsm.se, 0104735355
Lisa Stenman, lisa.stenman@spsm.se, 070-380 57 93
Ann-Sofi Burman, ann-sofi.burman@spsm.se, 070-3865792

Målgruppsbeskrivning

Kursen erbjuds för dig som arbetar som pedagog med barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning. Du som är assistent eller resurs för barn/elev med synnedsättning är välkommen tillsammans med ansvarig pedagog.

Syfte

Att deltagarna genom sin kunskap kan göra barn/elev och vuxenstuderande med synnedsättning delaktig i den verksamhet de befinner sig.

Mål

Deltagarna har kunskap om pedagogiska strategier och anpassningar för barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83

Upplysningar om administration

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Digitalt lärande, Lärmiljö, Lärverktyg, Perception, Samspel och kommunikation

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 5 april 2018 Granskat tisdag 14 augusti 2018