Att möta barn och elever med synnedsättning, baskurs.

Kursdagarna innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte inom området synnedsättning.

 • 13
  tisdag
  februari 2018
  Östersund, Våning 3, Ringvägen 2, 831 34 Östersund
 • 22
  torsdag
  mars 2018
  Östersund, Våning 3, Ringvägen 2, 831 34 Östersund
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 140581
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen består av två tillfällen med arbetsuppgift däremellan. Arbetsuppgiften består av observationer på hemmaplan som vi diskuterar vid dag två.

Innehåll:

- Erfarenhetsutbyte där deltagarna delger varandra hur det fungerar i den egna verksamheten.

- Omgivningens betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande. Vi pratar om förhållningssätt och bemötande samt vad du som lärare kan göra för att anpassa den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön.

 

Innehållet har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete. Vi rekommenderar att hela arbetslaget genomför kursen för bästa effekt för barnet och eleven.

Medverkande

Catharina Månsson, catharina.mansson@spsm.se, 010 473 5572
Christina Näs, christina.nas@spsm.se, 010-4735547

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare, Lärare, Specialpedagog

Elevassistent eller resursperson är välkomna att delta men då tillsammans med ansvarig lärare

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av en synnedsättning.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om pedagogiska strategier och anpassningar för barn och elever med synnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om administration

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Lärmiljö

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 16 november 2017 Granskat torsdag 4 januari 2018