Att möta barn, elever och vuxenstuderande med lindrig, måttlig och svår synnedsättning

Grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av en synnedsättning som innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte.

 • 08
  torsdag
  februari 2018
  09.30 - 16.00 Norrköping, Louis De Geer konsert & kongress, Dalsgatan 15
  www.louisdegeer.se
 • 27
  tisdag
  februari 2018
  09.30 - 16.00 Norrköping, Louis De Geer konsert & kongress, Dalsgatan 15
  www.louisdegeer.se
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 123208
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen ger grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av en synnedsättning och innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte.

Vi belyser omgivningens betydelse för delaktighet, aktivitet och lärande. Innehållet har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete.

Innehåll:

 • Ögat och synsystemet
 • Pedagogiska konsekvenser av synnedsättning
 • Arbetsmetoder
 • Praktiska övningar
 • Erfarenhetsutbyte

Mellan de två kursdagarna får deltagarna en arbetsuppgift att göra. Denna tas sedan upp till diskussion vid dag två.

 

Kursen går även i Karlstad och Västerås.

Medverkande

Torsten Yden, torsten.yden@spsm.se, 010-473 55 06
Nina Mohss, nina.mohss@spsm.se, 010-473 55 51

Målgruppsbeskrivning

Personal som inom sin pedagogiska verksamhet möter barn, elever och vuxenstuderande med lindrig, måttlig och svår synnedsättning.

Syfte

Som deltagare i kursen får du grundläggande kunskap om konsekvenser av en synnedsättning och hur du kan anpassa lärmiljön och göra undervisningen tillgänglig för barn, elever och vuxenstuderande som har en synnedsättning.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om

 • synnedsättning och vilka pedagogiska konsekvenser det innebär
 • bemötande av barn, elever och vuxenstuderande som har en synnedsättning
 • hur du kan anpassa och skapa en tillgänglig lärmiljö.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Torsten Yden, torsten.yden@spsm.se, 010-473 55 06
Nina Mohss, nina.mohss@spsm.se, 010-473 55 51

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 0104736029

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Teman

Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Perception, Tillgänglighet, Verktyg för kartläggning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 9 maj 2017 Granskat tisdag 16 januari 2018