Material från skolchefsdialoger

Här hittar du delar av det material som presenteras på skolchefsdialogerna.

Presentationer

Länkar och underlag

Skolinspektionen

Skolverket

Skolverkets sida om skolchefsdialogerna hittar du information om vilket stöd Skolverket erbjuder samt länkar till annan relevant information, rapporter och publikationer.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Publicerat torsdag 7 februari 2019