Ny FoU-rapport om insatser som gett elever med adhd bättre skolgång

Nu finns en rapport med kunskap utifrån evidensbaserade studier om insatser för elever med adhd. Rapporten är en sammanfattning av granskade forskningsartiklar som har publicerats i internationella tidskrifter.

Textmaterialet i rapporten är en bearbetning av ett stort antal forskningsartiklar som baserar sig på forskning om interventioner i skolan för elever med adhd från tidsperioden 1995 till 2015. Studierna som artiklarna bygger på är genomförda främst i USA.

– Rapporten handlar visserligen om insatser för elever med adhd i andra kontexter än vår svenska skola. Men jag vill poängtera att den belyser områden, sammanhang och insatser som definitivt är relevanta för oss att ta del av säger Cecilia Löfberg, samordnare på Enheten för forskning och utveckling.

Prova dig fram och gör eleven delaktig

Den forskning som presenteras i rapporten beskriver insatser som är möjliga att genomföra inom ramen för skolans verksamhet. Rapporten visar att det inte finns några enkla lösningar och att det därmed inte går att ta en insats rakt av och kopiera till nästa elev eller klassrumssituation. Därför är det viktigt att alltid prova olika pedagogiska interventioner och inte låsa fast sig vid att det finns specifika insatser som fungera för alla elever med adhd.

Till exempel kan resultatet av en insats slå olika beroende på hur skolan är organiserad, hur klassrumssituationen ser ut, hur sociala relationer mellan lärare och elever fungerar samt hur en elevs individuella behov ser ut.

– Insatser för elever med adhd finns därmed inte i ett visst format eller i en ask utan måste anpassas efter behov och lärmiljö. Därför är det viktigt att verksamheten är öppen för att prova sig fram med ett öppet förhållningssätt där eleven själv får vara delaktig, säger Cecilia.

Alla som arbetar i skolan har nytta av att läsa rapporten, gärna tillsammans för att sedan diskutera och lyfta hur er verksamhet bemöter och hanterar elever med adhd.

– Rapporten är en bra tipsbok som berör allt från attityder och relationer till elever med adhd till pedagogiska tips i klassrumssituationer, avslutar Cecilia.

Rapporten Insatser i skolan för elever med adhd

Publicerat måndag 27 augusti 2018 Granskat fredag 19 oktober 2018
Tillbaka till toppen