För föräldrar

Föräldrautbildningarna syftar till att ge kunskap samt ge en ökad insikt om hur du som förälder och övrig omgivning bäst kan hjälpa barnet att utvecklas optimalt. Utbildningarna innebär också en möjlighet för dig som förälder eller vårdnadshavare att träffas och utbyta erfarenheter.

SPSM erbjuder utbildningsinsatser för föräldrar. Våra resurscenters utbildningsinsatser riktar sig till

Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

SPSM genomför även kursen Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF). Målgruppen för TUFF är föräldrar som är i behov av teckenspråk i kommunikationen med sina barn.

TUFF syftar till att ge dig som förälder eller vårdnadshavare sådana färdigheter att du på ett funktionellt sätt kan använda teckenspråk i kontakt med dina barn och därmed främja barnets utveckling. Utbildningen innebär också en möjlighet för dig som förälder eller vårdnadshavare att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter.

Mer information

Läs mer om innehållet i föräldrautbildningarna under respektive underrubrik.

Publicerat tisdag 14 augusti 2012 Granskat torsdag 6 september 2018