Rektor med vetande 2021

Rektor med vetande är en årlig återkommande konferens som Specialpedagogiska skolmyndigheten arrangerar i samarbete med forskarskolan Special Education for Teacher Educators (SET), som är kopplad till Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Högskolan i Kristianstad och Karolinska institutet. Årets konferens sändes digitalt med förinspelade föreläsningar. Dessa kan du ta del av i efterhand till och med den 18 juni. Alla föreläsningar har valbar text.

Föreläsning 1 Rektor med vetande 2021
Föreläsning 2 Rektor med vetande 2021
Föreläsning 3 Rektor med vetande 2021
Föreläsning 4 Rektor med vetande 2021
Rektor med vetande, spår 1 (Lärarprofession), föreläsning 1
Rektor med vetande, spår 1 (Lärarprofession) föreläsning 2
Rektor med vetande, spår 1 (Lärarprofession), föreläsning 3
Rektor med vetande, spår 2 (Specialdidaktik), föreläsning 1
Rektor med vetande, spår 2 (Specialdidaktik), föreläsning 2
Rektor med vetande, spår 2 (Specialdidaktik), föreläsning 3
Föreläsning 1, spår 3 (NPF) Rektor med vetande 2021
Rektor med vetande, spår 3 (NPF) ,föreläsning 2
Föreläsning 3, spår 3 (NPF) Rektor med vetande
Publicerat torsdag 8 april 2021