Hörsel och kognition 2021

Konferensen Hörsel och kognition sändes helt digitalt och direkt torsdagen den 18 mars 2021. Deltagarna fick ta del av aktuell forskning i form av föreläsningar och panelsamtal inom hörsel- och kognitionsområdet under dagen.   

Konferensen arrangerades av Specialpedagogiska skolmyndigheten och Institutet för handikappvetenskap, som är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Örebro universitet och Jönköping University. Konferensen ges vartannat år och 2021 var konferensen helt digital. Föreläsningarna spelades in och finns att se i efterhand här nedan. Föreläsningarna har valbar text och är även teckenspråkstolkade. 

Rina Blomberg

Rina Blomberg, doktorand i handikappvetenskap vid Linköpings universitet, presenterar sitt forskningsprojekt om vad som händer i hjärnan när man är koncentrerad och blir störd av ljud.

Stephen Widén

Stephen Widén är docent och lektor i hörselvetenskap vid Örebro universitet. Under den digitala konferensen Hörsel och kognition föreläste han om musiklyssnande och hur antal decibel hänger ihop med vanor och attityder. Inspelnignen är ca 20 minuter lång.

Agneta Anderzén Carlsson

Agneta Anderzén Carlsson, leg sjuksköterska och docent i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet, presenterar ett forskningsprojekt som kartlagt hälsa och familjeklimat där en förälder har dövblindhet. Inspelningen är cirka 17 minuter lång.

Josefine Andin

Josefine Andin är doktor i Handikappvetenskap vid Linköpings universitet och hon föreläser om Matematik i den teckenspråkiga hjärnan. Ett par minuter saknas i början av föreläsningen och inspelningen är cirka 16 minuter lång.

Michaela Socher

Michaela Socher, doktor i handikappvetenskap vid Linköpings universitet, föreläser om språklig förmåga och analogisk resonemangsförmåga hos barn med cochleaimplantat. Inspelningen är cirka 17 minuter lång.

Elisabeth Ingo

Elisabeth Ingo är doktor i Handikappvetenskap vid Linköpingsuniversitet föreläser om verbal grammatik och uttrycksförmåga hos barn med cochleaimplantat. Inspelningen är cirka 21 minuter lång.

Publicerat torsdag 1 april 2021