Specialpedagogikens dag 2023

Förutsättningar för lärande för elever med intellektuell funktionsnedsättning är temat för årets upplaga av Specialpedagogikens dag. Varmt välkomman att följa SPSMs spår efter lunch den 8 mars, klockan 13.00-15.15.

Vi genomför konferensen som tidigare år tillsammans med Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, SU. Förmiddagen är gemensam och då deltar bland andra Therese Lindahl, projektledare på SPSM. Läs hela programmet på Stockholms universitets webbplats

Program SPSMs spår klockan 13.00-15.15

  • 13.00-13.10 Fortbildningsmöjligheter på SPSM för dig som möter elever med intellektuell funktionsnedsättning. Lotta Müller, värd för spåret hälsar välkommen och berättar kort om SPSMs fortbildningsutbud 
  • 13.10-13.30 Studiepaket ämnesområden. För dig som planerar och genomför undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning som är mottagna i grundsärskolans och gymnasiesärskolans ämnesområden och i komvux som särskild utbildning. Sofia Trapp, rådgivare på SPSM 
  • 13.30-14.00 Uppdrag om kompetensutvecklingsinsatser inom ramen för alternativ och kompletterande kommunikation, AKK Regeringsuppdraget som redovisas för regeringen i februari 2023. Vilka kompetensutvecklingsinsatser finns för att stärka rätten till att kunna uttrycka sig med stöd av AKK och digitala verktyg? Catrin Andersson, rådgivare. 
  • 14.00-14.10 Paus
  • 14.10-14.40 Vad kan grundsärskolans kommentarmaterial tillföra det praktiknära arbetet? Rådgivare Anna Olsson och Anna Eriksson berättar om kommentarmaterialens koppling till styrdokumentet samt ger några exempel på hur de kan användas i undervisningen.
  • 14.40-15.10 Läromedel för elever med intellektuell funktionsnedsättning Vilka läromedel finns och hur gör jag om jag har en idé till ett nytt läromedel? Jenny Pokosta, projektledare på Läromedelsavdelningen på SPSM, visar nya läromedel och berättar om hur du kan skicka in ett förslag när du har en läromedelsidé.
  • 15.10-15.15 Avslut
Publicerat tisdag 31 januari 2023