Hörsel och kognition

För fjärde gången samarbetar SPSM med Linköpings universitet på temat hörsel och kognition. Den här gången lägger vi även en tydligare tonvikt på lärande. Välkommen att delta digitalt den 23 mars!

Vi sänder direkt från Linköpings universitet via Zoom Webinars den 23 mars klockan 10.00 - 15.15 med paus för lunch. Du deltar bäst med ett bra headset och stabil uppkoppling. Konferensen är kostnadsfri och kommer att teckenspråks- och skrivtolkas.

Program

Alla föreläsningar är 20 minuter långa och sedan följer en frågestund på cirka10 minuter. Du som följer konferensen är välkommen att ställa frågor under föreläsningen. Vi kan dock inte lova att alla frågor hinner besvaras.

 • 10.00-10.15 Inledning
  Biträdande professor Henrik Danielsson, föreståndare för IHV hälsar välkommen tillsammans med SPSM.
 • 10.15–10.45 Håll koll på ögonen - lyssna i klassrummet, Jonas Bergström
 • 10.45-10.55 Skärmpaus
 • 10.55–11.25 En god ljudmiljö för alla i skolan - Maria Martinsson och Anneli Nidalen
 • 11.25 -11.35 Skärmpaus
 • 11.35-12.05 Att förbättra hörselsituationen genom att minska lyssningsansträngningen - Åsa Skagerstrand
 • 12.05-12.10 Summering förmiddag och presentation av eftermiddagen
 • 12.10–13.10 Lunch
 • 13.10–13.40 Ljudmiljön på förskolan; hur påverkar den vuxna och barn - Loisa Sandström
 • 13.40-13.50 Skärmpaus
 • 13.50–14.20 Så kan förskolan arbeta för att främja svenskt teckenspråk - Lina Jerpö
 • 14.20–14.30 Skärmpaus
 • 14.30-15.00 Inverkan av bakgrundsljud på språkförståelse hos skolbarn: Betydelse av ljudtyp och individuella skillnader - Elisabeth Ingo
 • 15.00–15.15 Summering av dagen

Föreläsare på konferensen

Elisabeth Ingo är biträdande lektor i Funktionsnedsättning och samhälle vid Linköpings universitet och legitimerad audionom. Hon forskar inom kognitiv hörselvetenskap med fokus på åldersrelaterad hörselnedsättning och kopplingen till kognitiva och sociala processer. Är särskilt intresserad av ergonomiskt lyssnande och påverkan av bakgrundsljud på taluppfattning och kommunikation hos personer med hörselnedsättning.

Åsa Skagerstrand är doktor i handikappvetenskap och legitimerad audionom. Arbetar inom Region Örebro län, vid Audiologiska kliniken och på Audiologiskt Forskningscentrum. Är knuten till Örebro universitet. Arbetar i den kliniska delen primärt med personer med grav hörselnedsättning. Hon har främst fokuserat på personer med grav hörselnedsättning, hjälpmedel till personer med hörselnedsättning och på lyssningsansträngning i vardagen.

porträtt på en person som ler in i kameran

Loisa Sandström är legitimerad logoped utbildad på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet och är sedan hösten 2019 doktorand i forskargruppen Ljudmiljö och hälsa på avdelningen för Samhällsmedicin och folkhälsa. Loisa forskar just nu på ljudmiljön på förskolan och vilken eventuell påverkan den har på barns hälsa, mående, hörsel och språkutveckling. 

Jonas Brännström är legitimerad audionom och docent i audiologi vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Lund, Lunds universitet. Han forskar främst inom fältet kognitiv språk- och hörselvetenskap men även inom tinnitus och hörselrehabilitering online.

Elev läser och har hörselskydd

Maria Martinsson och Anneli Nidalen är båda specialpedagoger och arbetar på Elevhälsan i Falun. Om hur ett ljudutjämningssystem och fokus på ljudmiljö kan skapa en bättre arbetsmiljö och goda förutsättningar för inlärning i skolan. Ett projekt under 2020-2022 i Falu kommuns grundskolor.

Lina Jerpö är samordnare för tvåspråkighet på SPSM. I läroplanen för förskolan står följande: För döva barn, barn med hörselnedsättning och barn som av andra skäl har behov av teckenspråk ska språkutvecklingen främjas i det svenska teckenspråket. Lina berättar i sin föreläsning om hur förskolan kan arbeta för att främja svenskt teckenspråk.

Publicerat måndag 30 januari 2023