Frukostseminarium den 25 april 2019: Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, arbetsro och studiemotivation?

Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, arbetsro och studiemotivation?

Frukostseminarium den 25 april 2019.

I en ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten beskriver elever med funktionsnedsättning sina erfarenheter av bristande trygghet, studiero och motivation, och vad de önskar att skolorna ska göra för att deras skolsituation ska bli bättre. Ett samtal om om hur vi tillsammans kan arbeta för att förbättra tryggheten och studievillkoren för barn och elever med funktionsnedsättning.

Publicerat fredag 15 januari 2021