Bilden visar en kamera som filmar människor på en scen.

Tre perspektiv på adhd – vad säger forskningen inom området adhd och skola?

Onsdagen den 8 september 2021 klockan 15.00 – 16.15 sände vi ett lanseringsseminarium kring tre nya skrifter om adhd och skolan. En videoinspelning från seminariet kommer att laddas upp inom kort.

Hur kan personal i skolan bättre förstå elever med adhd? Vad innebär det att ha neuropsykologiska svårigheter med reglering av känslor? Vad kan skolan göra för att eleverna ska lära sig så bra som möjligt? Hur upplever eleverna själva sin diagnos och hur påverkar deras upplevelse hur de agerar?

Specialpedagogiska skolmyndigheten har, i samarbete med forskare, tagit fram tre nya skrifter som beskriver olika forskningsperspektiv inom området adhd och skolan.

Under detta lanseringsseminarium presenterar forskarna sina skrifter och företrädare för lärare, skolledare och intresseorganisation diskuterar området adhd och skola.

Medverkande:

Lisa Thorell, docent i psykologi verksam vid Karolinska Institutet.

Daniel Östlund, docent och biträdande professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Högskolan i Kristianstad.

Noam Ringer, psykolog och fil. dr i pedagogik, verksam vid Stockholms universitet.

Jiang Millington, styrelseledamot Riksförbundet Attention, författare och debattör.

Clas Falk, biträdande rektor Bromangymnasiet i Hudiksvall.

Katrin Hallberg, lärare på mellanstadiet Uggleskolan i Lund.

Moderator: Aurora Lindberg, verksamhetsområdeschef Kunskapsutveckling, SPSM.

 

Publicerat måndag 20 september 2021