Ortens betydelse för likvärdigheten i skolan

Ortens betydelse för likvärdigheten i skolan

Frukostseminarium 12 mars 2020.

Likvärdighet i skolan lyfts gång på gång i debatten som en ödesfråga. Vi vet att tillgången till en bra skola ser olika ut över landet. Tillgången till utbildade lärare och förutsättningar att sätta in stöd till eleverna som behöver det kan bero på om du som elev bor på en liten ort eller i en större stad, i vilken del av staden du går i skolan, och vilken skola du har möjlighet att välja. Deltar gör:

  • Anna-Karin Hildingson Boqvist, jurist och tidigare vikarierande Barnombudsman med stor erfarenhet av att granska viktiga frågor för barn. Idag arbetar hon som generalsekreterare på ECPAT. 
  • Björn Öckert, professor vid IFAU, Institutets för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, och en av författarna till betänkandet, "Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan" som kom 2019 och ingår i Långtidsutredningen.
  • Åsa Vikström, chef för Specialpedagogiska skolmyndighetens verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd.
  • Moderator: Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Publicerat fredag 15 januari 2021