Förälder på teckenspråkskurs

Teckenspråks­utbildning

Du som är förälder till ett barn som är i behov av teckenspråk för sin kommunikation kan läsa Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar, även kallad TUFF. Teckenspråksutbildningen vänder sig också till dig som har vårdnad om barnet men inte är biologisk förälder till det, till exempel om du är sambo med vårdnadshavaren.

TUFF består av påbyggbara kurser. Sammanlagt kan du få upp till 240 timmars utbildning. Alla utbildningsanordnares TUFF har samma innehåll men upplägget ser olika ut. Det kan vara allt ifrån att läsa på kvällskurs någon timme i veckan till att vara på lägervecka tillsammans med hela familjen. Som förälder kan du läsa TUFF hos vilken utbildningsanordnare du vill. Du kan också välja mellan utbildningsanordnare under utbildningens gång.

Krav på förkunskaper

Innan du blir antagen till TUFF måste du ha förkunskaper i teckenspråk. Du
ska ha gått introduktionskurs i teckenspråk via ditt landsting eller ha
motsvarande kunskaper. Kontakta Hörselvården i landstinget där du bor.

Läs mer om teckenspråk under Rätt till kommunikation.

Vad kostar det?

Utbildningen, boendet och barntillsynen är kostnadsfria men du får betala en avgift för maten.

Får jag ersättning när jag måste ta ledigt från jobbet?

Du kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst med 100 kr per timme och reseersättning till och från en kurs som varar i minst 24 timmar. Ersättningen får du från Centrala studiestödsnämnden, som du kontaktar innan kursen startar.

TUFF-ersättning från CSN

Vilka kan inte gå TUFF?

Mor- och farföräldrar och andra släktingar är inte berättigade att läsa TUFF. De kan få undervisning av hemlandstinget. På Studentums webbplats finns information om eftergymnasiala utbildningar på universitet, högskolor, folkhögskolor och andra skolor. Ibland erbjuder studieförbund kurser i teckenspråk.

Studentums webbplats

Information och uppföljning

Teckenspråksutbildningen och anordnarna utvärderas årligen. Deltagarna på utbildningen utgör underlaget för utvärderingen. År 2010 genomfördes en mer omfattande utvärdering där även undervisningen för syskon och barn till döva på våra specialskolor ingick. Innehållet i TUFF styrs av Skolverkets ramkursplan.

Kursuppföljning av TUFF 2015 (PDF-dokument, 758 bytes)

Utvärdering av teckenspråksutbildning för vissa föräldrar och för syskon och barn till döva (2010) (PDF-dokument, 1,6 MB)

Ramkursplan för TUFF (2012) (PDF-dokument, 79 kB)

Utbildningsplan TUFF (PDF-dokument, 440 kB)

Publicerat tisdag 14 augusti 2012 Granskat tisdag 14 februari 2017