Illustration tillgänglighetspaketet

Gemensamt tillgänglighetspaket

Tillsammans med Handikappförbundens projekt DATE, har vi tagit fram ett gemensamt tillgänglighetspaket.

Paketet innehåller tre delar:

Utvärdera och kartlägg

Värderingsverktyget. Puffen i höger spalt leder dig till det webbaserade värderingsverktyget med kartläggning och handlingsplan

Distanskurs

Distanskursen Tillgänglig utbildning - så gör vi det möjligt är till hjälp för att leda och planera verksamheternas arbete med att skapa en tillgänglig lärmiljö. Distanskursen är kostnadsfri och pågår under 9 veckor. Målgrupp för utbildningen är personal inom förskola och skola, chefer för verksamheten, pedagoger, specialpedagoger och elevhälsa.

DATE lärmaterial

För att få tillgänglighet som en del av undervisningen kan DATE-materialet användas. Materialtet riktar sig till år 4-9 och innehåller övningar som hjälper elever att utforska sin lärmiljö med målet att lära sig om tillgänglighet och vara delaktiga i att göra lärmiljön tillgänglig. DATE är en förkortning av följande begrepp:

  • Delaktighet
  • Attityder
  • Tillgänglighet
  • Elever

Vid årsskiftet 2016/2017 lanseras DATE för nya målgrupper. Det innefattar material för förskola, förskoleklass till årskurs 3 och gymnasieskolan.

Mer om DATE lärmaterial
DATE för nya målgrupper

Publicerat torsdag 17 mars 2016 Granskat måndag 28 november 2016