Illustration tillgänglighetspaketet

Gemensamt tillgänglighetspaket

Tillsammans med Handikappförbundens projekt DATE, har vi tagit fram ett gemensamt tillgänglighetspaket.

Paketet innehåller tre delar:

Utvärdera och kartlägg

Värderingsverktyget. Puffen i höger spalt leder dig till det webbaserade värderingsverktyget med kartläggning och handlingsplan

DATE lärmaterial

DATE lärmaterial ger pedagoger, barn och elever möjlighet att tillsammans arbeta för en socialt, pedagogiskt och fysiskt mer tillgänglig miljö – i förskolan, skolan och i samhället.

DATE lärmaterial innehåller aktiviteter och lektioner färdiga att använda i den pedagogiska verksamheten på förskolan eller skolan. De kreativa, lustfyllda och fördjupande övningarna genomförs med hjälp av elevblad, sagor, PP-presentationer, pedagogiska berättelser, faktablad, sång och musik, filmer, ljudfiler eller arbetsblad. Form och innehåll är målgruppsanpassat.

DATE lärmaterial har en tydlig koppling till styrdokument, ämnen och kurser.

DATE är en förkortning av följande begrepp:

  • Delaktighet
  • Attityder
  • Tillgänglighet
  • Elever

DATE lärmaterial är framtaget i fyra olika åldersanpassade versioner:

  • Förskola
  • Förskoleklass till årskurs 3
  • Årskurs 4-9
  • Gymnasieskolan

Ladda ner eller beställ materialen

Mer om DATE lärmaterial
DATE för nya målgrupper

Distanskurs

Distanskursen Tillgänglig utbildning - så gör vi det möjligt är till hjälp för att leda och planera verksamheternas arbete med att skapa en tillgänglig lärmiljö. Distanskursen är kostnadsfri och pågår under 9 veckor. Målgrupp för utbildningen är personal inom förskola och skola, chefer för verksamheten, pedagoger, specialpedagoger och elevhälsa.

Publicerat torsdag 17 mars 2016 Granskat tisdag 28 mars 2017