Söka specialpedagogiskt stöd

Vårt rådgivningsuppdrag omfattar alla skolformer inom det offentliga skolväsendet och handlar om elevens lärande, pedagogers arbete och skolan som organisation.

Vi erbjuder specialpedagogisk rådgivning till pedagoger, arbetslag, elevhälsan, resursteam, rektorer, förskolechefer, förskolelärare och skolförvaltningar. Förfrågningar om stöd kan gälla alla åldersgrupper samt alla skolformer. Välkommen med din förfrågan!

Förfrågan om specialpedagogiskt stöd.

Är du osäker på vilket stöd du kan få från oss?
Här kan du läsa mer om vilket stöd vi erbjuder.

Publicerat söndag 28 september 2014 Granskat måndag 5 februari 2018