Webbplatsen

EU:s medlemsländer har kommit överens om en handlingsplan för it-området för att öka tillgängligheten till informationssamhället. Offentliga webbplatser ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning enligt WAI:s (Web Accessibility Initative) internationella riktlinjer.

Svensk översättning av "riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0

Vägledning för 24-timmarswebben

E-delegationen har publicerat en vägledning för effektivare och bättre service på webbplatser i offentlig sektor. Där finns råd kring planering och uppföljning, utformning och kodning, innehåll och struktur.

Vägledningen 24-timmarswebben, på e-delegationens webbplats

Information och råd hos Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet har kortfattad information och råd för webbplatser och e-tjänster.

Om tillgänglighet på webbplatser, på Myndigheten för delaktighets webbplats.

Publicerat tisdag 11 september 2012 Granskat onsdag 28 september 2016