Elev med synnedsättning vid sin dator

Datorn som personligt hjälpmedel

Elever, där en funktionsnedsättning utgör ett hinder, kan ha behov av dator som ett personligt hjälpmedel. Skolan kan då behöva anpassa befintlig utrustning så att den fungerar ihop med elevens hjälpmedel.

En individuell utprovning visar vad skolan behöver anpassa. Landstingens lokala hjälpmedelsverksamhet och regionala dataresurscenter gör sådana utprovningar.

Ansvar för hjälpmedel

Sjukvårdshuvudmannen, landstinget eller kommunen, ansvarar för de personliga hjälpmedlen. Regler för hjälpmedel beslutar varje landsting eller kommun själv. Möjligheten att få ett visst hjälpmedel varierar därför mellan olika sjukvårdshuvudmän. Skolhjälpmedel är ett ansvar för varje skola att köpa in. Gränsdragning mellan skolans och hälso- och sjukvårdens ansvar kan se olika ut beroende på vilka överenskom­melser som finns.

1177 Tema Hjälpmedel

Publicerat tisdag 11 september 2012 Granskat onsdag 5 oktober 2016