Skoldatatek

Ett skoldatatek arbetar oftast med kompetensutveckling, utlåning och utprovning av alternativa verktyg. Målgruppen är specialpedagoger och pedagoger som arbetar med elever. Eleverna har oftast olika former av funktionsnedsättning.

Skoldatateket är ibland också en samrådspart i arbetet med den strategiska it-utvecklingen i skolan. Skoldatatekens gemensamma webbplats hittar du här på www.skoldatatek.se.

Större delen av Sveriges kommuner har idag tillgång till ett skoldatatek. Det är en övergripande kommunal verksamhet som ger stöd till olika skolformer. Syftet är att ge elever med funktionsnedsättning bättre möjlighet att nå målen i skolan.

Vänder sig till alla elever

Flera skoldatatek påpekar att alla elever med skolsvårigheter och som har behov av alternativa verktyg bör få stöd för att klara skolan. Skoldatateken vänder sig alltså i dag till större utsträckning till alla elever, indirekt även till elever utan funktionsnedsättning. Läs mer om skoldatatek i publikationen Skoldatatek – Verksamheter till stöd för lärande 

Avgörande för måluppfyllelsen

Tillgången till alternativa verktyg och att dessa fungerar för eleven är många gånger helt avgörande för måluppfyllelsen i skolan. Behovet av fungerande support och stöd från skolorganisationen är också viktigt samt möjlighet för lärarna att få kompetensutveckling i de olika verktygen.

Genom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) kan kommuner söka statliga bidrag till utvecklingsprojekt för särskilda insatser inom skolområdet, så kallade SIS-medel. Ett utvecklingsprojekt kan vara att starta ett skoldatatek. Läs mer om bidrag på SPSM:s webbplats.

Publicerat onsdag 15 augusti 2012 Granskat onsdag 18 januari 2017