Videoföreläsningar om alternativa verktyg

It inom specialpedagogik är det övergripande temat för föreläsningarna som finns på den här sidan. Föreläsningarna är inspelade i samband med konferenserna SETT 2013 och Framtidens lärande 2013.

It i lärandet är så mycket mer än inköp och hantering av utrustning och program. Anpassade och fungerande verktyg måste finnas tillgängliga där de behövs, i alla lärmiljöer. Alla pedagoger måste få utbildning för att kunna hantera elevernas lärverktyg, både tekniskt och pedagogiskt. I filmerna redogörs för en del av Specialpedagogiska skolmyndighetens arbete genom att fokusera på användning av alternativa verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt om effekter av statsbidrag till utveckling av skoldatatek.

Lägg märke till att föreläsningen Specialpedagogik med alternativa verktyg med Stefan Bonn visar Specialpedagogiska skolmyndighetens gamla webbplats. I filmen hänvisas det även till Frågor & svar som idag är en större kundtjänst i Fråga en rådgivare.

Rätt it-stöd avgörande för att klara skolan

Stefan Bonn, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, sammanfattar inför sitt seminarium, Specialpedagogik med alternativa verktyg, varför it som stöd ska vara en naturlig del i skolgången.

Seminarium om specialpedagogik med alternativa verktyg

Stefan Bonn, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, föreläser om appar, ljudande tangentbord, e-böcker och taligenkänning.

Så blir it ett naturligt verktyg i undervisningen

Tord Söderqvist, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten, sammanfattar inför sitt seminarium om hur datorn kan vara en väg till skolframgång för exempelvis elever med läs- och skrivsvårigheter

Seminarium om It i lärandet för elever med funktionsnedsättning

Tord Söderqvist, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, föreläser om hur man skapar förutsättningar för lärares och elevers användning av it i undervisningen.

Forskningsprojekt om effekten av alternativa verktyg

Idor Svensson, psykolog och fil dr i psykologi, sammanfattar om alternativa verktyg i form av appar kan stärka läsinlärningen för personer med läs- och skrivsvårigheter.

Seminarium om alternativa verktyg - en pedagogisk utmaning!

Idor Svensson, psykolog och fil dr i psykologi vid Linnéuniversitetet och Curt Ekstedt, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Föreläsningen handlar om de olika begreppen läs- och skrivsvårigheter och dyslexi och vad det betyder för elever i olika åldrar samt vilka konsekvenser det får för arbetet med alternativa verktyg.
Publicerat tisdag 14 maj 2013 Granskat onsdag 8 februari 2017
Tillbaka till toppen