En elev som sitter och skriver

Rättigheter för personer med funktions­nedsättning

Förenta nationerna (FN) har tagit fram en särskild konvention för personer med funktionsnedsättning. FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter.

Konventionen har kommit till för att länder ska ta ansvar för att personer med funktionsnedsättning ska få samma fri och rättigheter som övriga i samhället.

I konventionen står bland annat att staterna ska arbeta efter följande principer:

  • Respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende.
  • Icke-diskriminering.
  • Fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället.
  • Respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten.
  • Lika möjligheter.
  • Tillgänglighet.
  • Jämställdhet mellan kvinnor och män.
  • Respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och deras rätt att bevara sin identitet.

Likvärdig utbildning för alla

De länder som antagit konventionen säger ja till att personer med funktionsnedsättning ska få utbildning som andra. Det ska finnas alla olika slags utbildningar både för barn och vuxna, så att de inte diskrimineras.

Läs mer

FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, på Regeringens webbplats. 

FN:s allmänna kommentar nr 4 om rätten till inkluderande utbildning, på Myndigheten för delaktighets webbplats

Publicerat tisdag 7 juni 2022