Var hittar jag läromedel?

Var hittar jag läromedel?

Svar:

Hitta läromedel: Är en söktjänst som presenterar vilka läromedel som passar i olika specialpedagogiska sammanhang.

Webbutiken: Här kan du beställa läromedel och publikationer.

Anpassade läromedel: Förlagsutgivna läromedel för elever med synnedsättning i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, särvux, Komvux och SFI
Publicerat torsdag 20 februari 2020