Hur fungerar undantagsbestämmelsen (Pys-paragrafen)?

Hur fungerar undantagsbestämmelsen (Pys-paragrafen)?

Svar:

Om det finns särskilda skäl, får läraren bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättningen. Särskilda skäl är funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska nå ett visst kunskapskrav. 

Publicerat torsdag 20 februari 2020