En tillgänglig lärmiljö – från kartläggning till handling

Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten undersöker vi just nu användningen av Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Det gör vi för att förbättra stödet där det eventuellt brister. Vi gör det också för att kartlägga vilken kompetensutveckling som behövs för att ge ännu bättre specialpedagogiskt stöd till skolverksamheter, i arbetet för ökad tillgänglighet.

Om Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning

Myndigheten har tidigare tagit fram stödmaterialet Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Materialet är tänkt att användas som ett stöd i utvecklingsarbetet på förskolor och skolor för att öka tillgängligheten. Begreppet tillgänglighet, som ofta förknippas med den fysiska miljön, vidgas i materialet till att gälla flera aspekter av lärmiljön. Målet med materialet är att verksamheter efter självskattningen ska anpassa sin lärmiljö så att den blir tillgänglig för alla elever.

Läs mer om Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Projektets mål

Målet för projektet är att undersöka hur en skola eller förskola använder värderingsverktyget. Projektet ska beskriva vilka konkreta förändringar som skett i lärmiljön efter användandet av värderingsverktyget och även dokumentera framgångsfaktorer och eventuella hinder.
Målet är även att öka den interna kompetensen i att ge specialpedagogiskt stöd till skolverksamheter i processen för ökad tillgänglighet. Projektet ska lämna förslag till utveckling för intern kompetensutveckling.

Metod

Undersökningen sker i tre delar.

  • Enkätundersökning riktad till användare av värderingsverktyget.
  • Intervjuer med förvaltningsledning, skolledare, pedagoger och elever. Enskilt eller i grupp.
  • Enkätundersökning riktad till rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Projekttid

Projektet startar i oktober 2015 och avslutas i september 2016.

Publicerat tisdag 3 november 2015 Granskat torsdag 29 september 2016

Projektledare

Pia Persson

010 473 55 71 Skicka e-post