Filmade föreläsningar och webbinarier om elevhälsoarbete

Här kan du ta del av filmade föreläsningar och webbinarier om elevhälsoarbete.

Utveckling av skolans stöd- och elevhälsoarbete ut ett inkluderingsperspektiv

Digital konferens från den 10 december 2021. Under konferensen föreläser representanter från skolverksamheter och forskare från Sverige och Island på temat systematiskt elevhälsoarbete och inkludering. Speltid: 2 timmar och 15 minuter. Valbar undertext finns.

Elevhälsoarbete under utveckling - ett samordnat grepp

I webbinariet berättar Gällivare kommun och Österåker kommun hur de har organiserat en kompetensutvecklingsinsats utifrån SPSM:s Stödmaterial elevhälsa. Syftet är att öka kvaliteten i stöd- och elevhälsoarbetet. I webbinariet föreläser även Pia Skott, docent i pedagogik/utbildningschef rektorsprogrammet, Stockholms universitet om  samordningens betydelse för hälsofrämjande skolutveckling. Speltid 1 timme, 47 minuter. Filmen har valbar text.

Bildspelet med samtliga presentationer (PDF-dokument, 4 MB)
Frågor och svar från Q&A (PDF-dokument, 429 kB)

Utveckla skolans elevhälsoarbete

Del 1 - Föreläsning om elevhälsoarbete utifrån olika forskarperspektiv.
Filmen är 49:44 minuter lång. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

Utveckla skolans elevhälsoarbete

Del två - Information om Stödmaterial elevhälsa.
Filmen är 32:23 minuter lång. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

Webbinarium om elevhälsa inom Vux

Forskaren Pia Skott medverkar i webbinarium arrangerad av Stockholm stad där de pratar om elevhälsa inom Vux. 

Elevhälsoarbete i toppklass. Hur når vi dit?
Se inspelningen från vårt frukostseminarium om elevhälsa.
Publicerat tisdag 1 november 2022