Så här ansöker du i bidragsportalen

  • Om du inte har inloggningsuppgifter skapar du ett konto genom Bidragsportalen.
  • Inom några dagar får du inloggningsuppgifter och en kod för underskrift i ett e-postmeddelande.
  • Logga in till bidragsportalen och fyll i ansökan eller redovisningen.
  • Du kan spara din ansökan eller redovisning för att fortsätta vid ett senare tillfälle.
  • Du skickar ansökan eller redovisningen genom att signera med den kod som du fått tidigare.
  • Du kan senare logga in till bidragsportalen för att följa handläggningen.
Publicerat onsdag 26 februari 2020