Bidrag för vuxna som får särskild utbildning på komvux

Du som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och studerar särskild utbildning på komvux kan söka bidrag för vissa studier.

Villkor för att få bidrag

För att få bidrag ska du som studerar ha fyllt 18 år det år ansökan avser. Ingen övre åldersgräns finns. Det är utbildningsanordnaren, din skola, som skickar in ansökan. Ansökan bör skickas in senast en månad innan utbildningen börjar.

Du ska vara bosatt och folkbokförd i Sverige för att kunna söka bidrag.

Förordning (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier på Skolverkets webbplats.

Vad kan du söka bidrag till

Du kan söka bidrag per timme för de timmar som du deltar i undervisningen eller på praktikplats.

Studerar du på minst halvtid kan även du få behålla bidraget vid sjukdom eller vård av barn i högst sju dagar. Bidraget gäller inte tid för resa till och från skolan eller resa till praktikplats. Bidrag omfattar heller inte raster, luncher eller studier hemma. Bidraget gäller inte vid lov eller annan frånvaro från undervisningen.

Så här mycket bidrag kan du få

Bidraget per timme är 106 kronor upp till åtta timmar per dag och högst 9 700 kronor per månad.

Begränsningar i bidraget

Du kan inte söka det här bidraget om du under samma tid får studiestöd, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Du får heller inte ha hel sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Bidraget från SPSM ger inte ett skydd för din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Det innebär att ersättningar från Försäkringskassan kan påverkas om du studerar med bidraget från oss. Kontakta därför Försäkringskassan för att få mer information om vad som gäller för just dig.

Publicerat måndag 3 april 2023