Bidrag för särskild utbildning för vuxna

Du som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och studerar inom skolformen särskild utbildning för vuxna kan söka bidrag för vissa studier inom särskild utbildning för vuxna.

Extra information med anledning av coronaviruset covid-19

Du får behålla ditt bidrag om skolan stänger

Regeringen har meddelat att studerande får behålla studiestödet när skolor stänger på grund av coronaviruset. Det betyder att SPSM kommer att fortsätta betala ut bidrag vid vissa studier enligt plan till den som studerar inom utbildningsformen Särskild utbildning för vuxna. Regeringen rekommenderar att alla gymnasieskolor och komvux i Sverige ska upphöra med undervisning i skolans lokaler från och med onsdagen den 18 mars. Skolorna ska i möjligaste mån gå över till fjärr- och distansundervisning.

Vad behöver skolan göra?

Rekommendationen är att gå över till distansundervisning i möjligaste mån och SPSM utgår ifrån att detta är möjligt i de allra flesta fall. Ni rapporterar då månadens timmar som vanligt. Om skolan inte kan erbjuda distansundervisning eller stöd för att bedriva självstudier, vill vi att ni kontaktar SPSM och redogör för orsakerna till detta. Eleverna får behålla bidraget och ni rapporterar de timmar de annars skulle ha studerat.

Vad behöver jag som studerande göra?

De flesta studerande kommer att kunna fortsätta att studera, men på distans genom distansundervisning eller självstudier. Om din skola inte kan erbjuda distansundervisning har du ändå rätt att behålla ditt bidrag från SPSM. Du behöver inte kontakta SPSM om detta, utan vi fortsätter att betala ut bidraget precis som vanligt.

Om jag blir sjuk?

Om du inte kan studera på grund av att du är sjuk eller på grund av vård av barn så kan du få behålla ditt bidrag i högst en vecka. Det gäller för dig som studerar på minst halvtid. Skolan rapporterar in de timmar som du annars skulle ha studerat.

Villkor för att få bidrag

För att få bidrag ska du som studerar ha fyllt 18 år det år ansökan avser. Ingen övre åldersgräns finns. Det är utbildningsanordnaren, din skola, som skickar in ansökan. Ansökan bör skickas in senast en månad innan utbildningen börjar.

Du ska vara bosatt och folkbokförd i Sverige för att kunna söka bidrag.

Förordning (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier på Skolverkets webbplats.

Vad kan du söka bidrag till

Du kan söka bidrag per timme för de timmar som du deltar i undervisningen eller på praktikplats.

Studerar du på minst halvtid kan även du få behålla bidraget vid sjukdom eller vård av barn i högst sju dagar. Bidraget gäller inte tid för resa till och från skolan eller resa till praktikplats. Bidrag omfatta heller inte raster, luncher eller studier hemma. Bidraget gäller inte vid lov eller annan frånvaro från undervisningen.

Så här mycket bidrag kan du få

Bidraget per timme är 96 kronor upp till åtta timmar per dag och högst 9 700 kronor per månad vilket motsvarar 101 timmar.

Begränsningar i bidraget

Du kan inte söka det här bidraget om du under samma tid får studiestöd, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Du får heller inte ha hel sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Publicerat onsdag 18 mars 2020